jump to navigation

Истина October 29, 2019

Posted by ezoterika1 in духовни знания,себеосъзнаване,осъзнат живот, ezoterika, quotes, spirituality.
add a comment

Истина-Уолш

Истинската Същност October 22, 2019

Posted by ezoterika1 in health.
add a comment

Istinska Sy6tnost

Башар October 10, 2019

Posted by ezoterika1 in духовни знания,себеосъзнаване,осъзнат живот, ezoterika.
add a comment

БАШАР1-синхроничност

БАШАР October 8, 2019

Posted by ezoterika1 in духовни знания,себеосъзнаване,осъзнат живот, ezoterika, quotes, society.
add a comment

БАШАР-ОТРИЧАНЕ1

Малка Изповед October 6, 2019

Posted by ezoterika1 in духовни знания,себеосъзнаване,осъзнат живот, esoteric, ezoterika, spirituality.
add a comment

мисълvia Малка Изповед

SOUL FRACTALS: Soul Mates & Twin Flames ~ The Mission — Sacred Connections October 2, 2019

Posted by ezoterika1 in health.
add a comment

ФРАКТАЛИ на ДУШАТА: СРОДНИ ДУШИ и ПЛАМЪЦИ БЛИЗНАЦИ – МИСИЯТА – СВЕЩЕНИ ВРЪЗКИ

“В крайна сметка всички сме ЕДНО. Едно единно поле на съзнанието и творческата сила. ИЗТОЧНИКЪТ Е ВСИЧКО. Ние сме и двете – част от Източника и негови Проявления. Всички сме обединени с Източника. Тъй като ние сме фрактали на ВСИЧКО, това, което върви с много имена …..ИЗТОЧНИК, се стремим да се разширяваме чрез творчество и осъзнаване.Нашите фрактали създават още повече фрактали. Ние се отдалечаваме/отблъскваме, приближаваме/привличаме, обединяваме, създаваме и разширяваме, както сме се ‘договорили”.[…] Пламъците-Близнаци са Вътрешния Пламък,който заискрява,когато се срещнете с другата част от вашата душа,която ще бъде пълно огледало и комплимент за вас,и това ще бъде почувствано енергийно.Енергията не лъже,Веднъж направен Контакта и…трансформацията започва.Душата иска да опознава и експериментира и физически,което единствено може да се случи чрез Божествена Безусловна Любов” За същото говори и Р.Ръд,но по малко по-различен начин,обяснявайки,че Божествената Сила -Кундалини е спираловидна Сила, затова всички живи същества имат сходна базова спираловидна геометрия, позната като фрактална геометрия – себеподобни системи,които са взаимосвързани,но в същото време са напълно уникални.Това са креативни трансформиращи модели и геометрии открити и във връзките на хората.Ето и цитат от него – “Човек винаги има нужда от 2 противоположни полюса,а предстоящата мутация на слънчевия сплит в хората,на практика ще създава един котел,когато 2 такива Полюса се срещнат.Аурите на двамата партньори ще се смесват в този котел на хаотичен принцип и едно ново осъзнаване ще се появява в центъра на слънчевия сплит,посредством един Алхимичен процес.Истинската кулминация на този процес не се случва в зоната на слънчевия сплит,а в Сърцето.Мутацията в слънчевия сплит,в действителност,е равносилна на отварянето на Планетарния център на Сърцето …” Това се случва след приемането на 59-та сянка и обгръщането и’ с Любов,което задейства и Кундалини и 59-та Дарба,сходна с 2-та Дарба и Сидхито- те интуитивно могат да усетят степента на отдаденост или съпротива на другите към великата истина за тяхното Единство.,а 59-та – вибрационно усеща “границите”,защитите и отбраната в другите и има една единствена цел – да ги руши,работейки по този начин за 2-ро Сидхи и Единството.. “

Ultimately, we are all ONE. One unified field of consciousness and creative force. SOURCE IS ALL. We are both a part of Source and we are expressions of Source. We are all united with Source. As we are fractals of the ALL, that which goes by many names – SOURCE – we seek to expand […]

via SOUL FRACTALS: Soul Mates & Twin Flames ~ The Mission — Sacred Connections

%d bloggers like this: