jump to navigation

ИСТОРИЯТА НА ЕДНО ЧУДО November 4, 2017

Posted by ezoterika1 in health.
add a comment

МЕРКАБА В БЪЛГАРИЯ/ MERKABA IN BULGARIA

Drunvalo_AIH

Друнвало разказа тази невероятна история този уикенд. Той иска да знаете, че това наистина се е случило. Истина е.

Историята се отнася до човек, когото Друнвало среща веднъж и забелязва мигновено, защо човекът бил заобиколен – буквало обгърнат – в заслепителна сфера от ярка бяла светлина.

Друнвало никога не бил виждал човек с такова енергийно поле. Затова и спрял, за да разговаря с него. И те седнали заедно за известно време.

След което станали, поклонили се един на друг и се разделили, всеки по пътя си.

Години по-късно, по време на уъркшоп, който Друнвало провеждал в Япония, същата тази „сфера от светлина” влязла в семинарната зала и седнала. Всички се обърнали да видят този човек. И когато минавал покрай хората, всеки му се поклонил.

„Кой Е това?” попитал Друнвало.

Неговите асистенти от семинара го погледнали с почуда. „Ти не знаеш КОЙ е това?!!” Друнвало казва, че сякаш Робърт Редфорд или…

View original post 893 more words

%d bloggers like this: