jump to navigation

Единение с Живота – Е.Толе January 10, 2020

Posted by ezoterika1 in духовни знания,себеосъзнаване,осъзнат живот, ezoterika, health.
add a comment

65.drugata_azПриравняването на Аза с физическото, възприемано чрез сетивата тяло, което е обречено да остарее, да западне и да умре, рано или късно винаги води до страдание. Да не се отъждествявате с тялото не означава да го пренебрегвате, презирате или да престанете да се грижите за него. Ако то е силно, красиво и енергично, можете да се наслаждавате на тези му качества – докато ги има. Също така бихте могли да подобрите състоянието на тялото чрез правилно хранене и спорт. Ако не слагате знак на равенство между тялото и себе си, когато красотата избледнее, силата намалее или тялото стане негодно, това по никакъв начин няма да накърни чувството за собствената ви стойност или идентичност. Всъщност, когато тялото започне да отслабва, измерението, непритежаващо форма, светлината на съзнанието, може по-лесно да се прояви през избледняващата форма.

Егото възниква, когато чувството за съществувание, за „Аз съм“, което е съзнание без форма, бъде объркано с формата. Това е смисълът на идентификацията. Това е забравяне на Битието, първичната грешка, илюзията за абсолютна отделеност, която превръща реалността в кошмар.

Егото винаги се идентифицира с формата, то е търсене на себе си и съответно изгубване на себе си в някаква форма. Формите не са само материални предмети и физически тела. По-фундаментални от външните форми – вещи и тела – са мисловните форми, които постоянно възникват в полето на съзнанието.

Вие сте човешко същество (human being). Какво означава това? Изкуството на живота не е въпрос на контрол, а откриване на баланс между човешкото и Битието. Майка, баща, съпруг, съпруга, млад, стар, ролите, които играете, функциите, които изпълнявате, каквото и да правите – всичко това е част от човешкото измерение. То има своето място и трябва да бъде почитано, но само по себе си не е достатъчно за пълноценна, истински смислена връзка или живот. Само по себе си човешкото не е достатъчно, независимо колко се стараете или колко постигате. Защото има и Битие. Откриваме го в тихото, будно присъствие на Съзнанието, Съзнанието, което сте. Човешкото е форма. Битието е без форма. Човешкото и Битието не са отделени, а взаимосвързани.

Щом осъзнаете преходността на всички форми, привързаността ви към тях намалява и до известна степен преставате да се отъждествявате с тях. Дистанцирането не означава, че не можете да се наслаждавате на хубавото, което светът предлага. Всъщност, наслаждавате му се повече. Щом прозрете и приемете преходността на всички неща и неизбежността на промяната, можете да се радвате на земните удоволствия, докато ги има, без страх от загуба и без тревога за бъдещето. Когато се дистанцирате, вие наблюдавате събитията в живота си, вместо да бъдете впримчени в тях.

„Блажени бедните духом – казва Иисус, – защото тяхно е царството небесно“ [Матей 5:3]. Какво означава „бедните духом“? Никакъв вътрешен багаж, никакви идентификации. Нито с неща, нито с някакви мисловни концепции, съдържащи усещане за Аза. А какво означава „царството небесно“? Простата, но дълбока радост от Битието, която избликва, щом се отърсите от идентификациите и станете „бедни духом“.

Също както пространството позволява на всички неща да съществуват и също както без тишина не може да има звук, вие не бихте съществували без важното измерение, непритежаващо форма, което е ваша същност. Бихме могли да кажем „Бог“, ако думата не бе така превратно употребявана. Аз предпочитам да го наричам Битие. Битието е преди съществуването. Съществуването е форма, съдържание, „случващото се“. Съществуванието е предният план на живота; Битието е задният план, така да се каже.

Колективната болест на човечеството е, че хората са така потопени в това, което се случва, така хипнотизирани от света на вариращите форми, така погълнати от съдържанието на живота си, че са забравили същността, онова, което е отвъд съдържанието, отвъд формата, отвъд мисълта. Те са така погълнати от времето, че са забравили вечността, която е техният произход, техният дом, тяхната съдба. Вечността е живата реалност на вашата същност.

Красотата на цветето може да ви пробуди, макар и за кратко, за красотата, която е съществена част от съкровената ви същност, от истинската ви природа. Радостта и любовта са неразривно свързани с осъзнаването на красотата. Цветята могат да станат материално проявление на най-възвишеното, най-святото и в крайна сметка неподвластно на формата вътре в нас. Цветята, по-преходни, по-безплътни и по-деликатни от растенията, от които произлизат, са като посланици на друго царство, като мост между света на физическите форми и безформието. Те не само имат нежен и приятен аромат, но носят и благоухание от царството на духа.

Когато сте осъзнати и съзерцавате цвете, без да го назовавате в ума си, то се превръща в прозорец към безформието. Това е вътрешен отвор, макар и малък, към духовното измерение.

Когато не играете роли, това означава, че в действията ви няма аз (его). Нямате задни мисли: защита или укрепване на егото. В резултат действията ви имат много по-голяма сила. Вие сте напълно фокусирани върху ситуацията. Ставате едно с нея. Не се опитвате да бъдете някой. Вие сте най-могъщи и най-ефективни, когато сте изцяло себе си.

„Как да бъда себе си?“, обаче е погрешен въпрос. От него се подразбира, че трябва да направите нещо, за да бъдете себе си. Но „как“ няма място тук, защото вие вече сте себе си. „Но аз не знам кой съм. Не знам какво означава да бъда себе си.“ Ако сте в състояние напълно спокойно да приемете, че не знаете кой сте, това, което остава, е кой сте – Битието зад човешкото, поле от чист потенциал, а не нещо вече дефинирано.

Престанете да се дефинирате – пред себе си и пред другите. Няма да умрете от това. Ще се събудите за живот. И не се притеснявайте как ви определят другите. Когато дефинират вас, те ограничават себе си, така че проблемът е техен. При взаимодействието си с хора не бъдете предимно функция или роля, а поле на съзнателно Присъствие.

Когато реагирате срещу формата, която животът приема в този момент, когато третирате Настоящето като средство, като препятствие или като враг, вие укрепвате собствената си идентичност, егото. Оттук и реактивността на егото. Какво означава реактивност? Пристрастеност към реакцията. Колкото повече реагирате, толкова повече се оплитате във формата. Колкото повече се идентифицирате с формата, толкова по-силно е егото. Тогава светлината на живота вътре във вас вече не проблясва през формата – или само едва-едва.

Чрез несъпротивление на формата онова вътре във вас, което е отвъд формата, избликва като всеобхватно Присъствие, като безмълвна сила, много по-велика от мимолетната идентичност, от личността. Тя е много повече ваша дълбока същност от всяко нещо в света на формата.

Когато мислите, чувствате, усещате, съзнанието се ражда във форма. То се превъплъщава – в мисъл, в чувство, в сетивно възприятие, в преживяване. Цикълът на преражданията, от който будистите се надяват в крайна сметка да излязат, се осъществява непрекъснато и можете да се измъкнете от него само в този момент – чрез силата на Настоящето. Като напълно приемете формата на Настоящето, вие вътрешно се хармонизирате с пространството, което е същината на Настоящето. Приемането създава вътрешен простор. Хармонизиране с пространството вместо с формата: това внася истинска перспектива и баланс в живота ви.

Хората вярват, че щастието им зависи от това, което се случва, т. е. от формата. Те не осъзнават, че случващото се е най-нестабилното нещо във вселената. То постоянно се променя. Те възприемат настоящия момент като помрачен от нещо, което се е случило, а не е трябвало да се случва или като непълен, понеже нещо е трябвало да се случи, а не се е случило. И така пропускат по-дълбокото съвършенство, присъщо на самия живот – съвършенство, което винаги е тук, намира се отвъд онова, което се случва или не се случва, отвъд формата. Приемете настоящия момент и открийте съвършенството, което е по-дълбоко от всяка форма и е недокоснато от времето.

Радостта от Битието, която е единственото истинско щастие, не може да дойде при вас чрез някаква форма, притежание, човек или събитие – чрез нещо, което се случва. Тази радост не може да дойде при вас – никога. Тя се излъчва от непритежаващото форма измерение вътре във вас, от самата осъзнатост и затова е едно цяло с това, което сте.

по “Единение с живота”
на Екхарт Толе  – /Източник/

Прочетете повече за  Книгите на Екхарт Толе

Вижте няколко  Статии за Екхарт Толе

Вижте също:  Кой съм аз? (по Рамана Махарши)Кой съм аз? (по Рон Смодермон) 

Подарявам ви сърцето си December 7, 2019

Posted by ezoterika1 in health.
add a comment

Валентин Начев

В навечерието на Коледния празник,

с надеждата да има мир и обич по света,

подарявам ви част от себе си, приятели –

ведно с моите чувства, мисли и душа.  

Подарявам ви сърцето си, приятели –

разбира се, на който го – поиска,

да се обичаме – сме тук – изпратени,

защото всички сме безкрайно близки.

Подаръците не са само вещи и предмети,

а много повече са – от това –

човечност и любов в очите ни – да свети –

да казваме – добри слова.

Подарявам ви очите си, приятели –

разбира се, на който ги – поиска,

да се гледаме с любов сме тук изпратени,

защото всички сме безкрайно близки.

Подаръците не се изпращат само с колети,

а и с всички мисли, светли и добри,

които няма как да хванем с ръцете,

но душата ни от тях – трепти.

Подарявам ви душата си, приятели –

разбира се, на който я…

View original post 274 more words

ВЪЗНЕСЕНИЕ November 24, 2019

Posted by ezoterika1 in духовни знания,себеосъзнаване,осъзнат живот, ezoterika.
add a comment

Ramta

Нови тласъци за пламъци близнаци 2016 November 3, 2019

Posted by ezoterika1 in духовни знания,себеосъзнаване,осъзнат живот.
add a comment

InfinityВие сте в разцвета си – нови тласъци за пламъци близнаци 2016

Моля, разкажете още малко за пламъците близнаци. Тази тема предизвиква много смут, объркване и болка. И в същото време процесът тече изключително активно. През мен идват още нови и нови инициации. Изглежда че времето е спряло в някаква невъзможност да прескочим старото и да материализираме онова, което вече е експлодирало във фините тела.

Объркването идва от идеята, че преродените физически пламъци близнаци са голяма рядкост. Нека кажем така – сега са много повече. Освен това – както сама знаеш, има най-различни варианти. Какво значи прераждане – искрата от ваш висш аспект да се пресътвори в материята. Но повечето от вас нямат само един висш аспект. Понякога прераждането става директно, друг път минава през второстепенни прераждания и проекции в различните измерения. Към момента това би било объркващо знание за ума ви, тъй като става въпрос за нелинейни концепции.

Много често – както при теб, има двойка първоотделени от Общия Лъч мъжка и женска полярност, които наистина съществуват заедно в определено измерение и оттам създават най-различни цветово-вибрационни комбинации на любовта. Това е огромно забавление и уникална творческа енергия. Затова ти и твоят пламък близнак във високото измерение сте си заслужили прозвището „Любовниците.“ Създавате нови, магични и невероятни форми на любов.

Пламъците-близнаци и техният път през измеренията са  уникален и индивидуален процес, който не винаги се поддава на общо определение. Затова всеки е отговорен да търси личния си път през пламъци-близнаци, ако това е темата му. Това е и причината не винаги да даваме през теб категорично уверение за това кой е пламъкът-близнак. Когато човекът е готов, знанието идва като светкавица през сърцето и след това повече няма съмнения. Освен ако има – човешкото същество  понякога е Майстор-съмнявач.

Най-общо може да се каже, че има все повече случаи, в които са изпратени директно искри от най-високовибриращата двойка пламъци близнаци към човешки тела, които са обилно напоени именно с тази енергия. Но към днешния етап телата носят и всички обърквания от миналото, цялата карма на преражданията. Багажът е тежък, но и светлината е силна.  Това е и най-драматичната част. Енергията на любовта е уникална и това блазни – нищо друго не е тъй вкусно, и в същото време сенчестата част изглежда често непробиваема. Изглежда, че нищо няма да може да промени инерцията на миналото.

Има случаи на по-опосредствано вливане на енергия, както и кръстосани варианти, при които едната искра е с по-бързотрептяща, комплексна и хармонична енергия, а другата идва през двойка пламъци-близнаци в по-ниска плътност. Има варианти на сродни души с много силна близост, кармични двойки прераждащи се – сродни души, които изследват определени модели и работят с тях живот след живот; искри, които са взели енергия от няколко сродни души в един кръг, извънземни видове двойки и много още. Въпросът е точно в това – всеки сам да използва силата на днешния момент, да се свърже с Акашовите си записи, за да разбере кой е неговият вариант.

Най-общо казано на вашия език, винаги има един конкретен човек, с когото енергията е много силна, там има някакъв голям залог, нещо особено и вие го чувствате. В много случаи това се оказва един вид невъзможна любов, която минава през различни фази и етапи, много често – етапи на еуфория и душевно разкриване и последваща депресия от факта, че не се вижда начин от тази енергия да стане нещо поне подобно на връзка.


Навикът да се прави от любовта връзка е много силна за човека. Работата е там обаче, че пламъците близнаци идват най-напред, за да разрушат именно стереотипите във връзките – да ги преместят от манипулиращите, дребнави, алъш-веришни модели, съсредоточени в слънчевия сплит към разширените, щедри, величествени модели на сърцето.

Пътят към единението с пламъка близнак може да мине и през други любовни отношения, които помагат на процеса на еволюция. Тук въпросът е да изследвате в дълбочина себе си – дали пристъпвате към връзка, защото наистина има дълбок порив към обмяна на енергии, или от комплекси и липса на внимание. Във втория случай можете да замърсите излишно енергиите си, но изборът си остава ваш.


Да,  има един конкретен физически човек, върху когото пада най-силно енергията. И все пак – ако този човек по никакъв начин не желае да еволюира, а другата половинка е свършила нейната част от задачата, Висшият Аз може да премести енергията си към друго, готово тяло, без дори да се преражда. Успокоителен тук е фактът, че ако някой е готов за материализиране на пламъци близнаци, то за него път ще има.

Онова, което понякога затруднява Висшия Аз, е непрекъснатото флуктуиране на вашите енергии. Като преобладаващо правило, пламъците-близнаци или са готови да прокопаят тунели през земята, за да се видят, или са готови да ги прекопаят, за да се разделят. Едно по-мъдро заставане в центъра би помогнало на силите на Светлината да придвижат нещата в онази посока, която ще е най-добра както за висшето ви благо, така и за нисшето, както ни помоли наскороJ). Затова – ако решите да избягвате тези непрекъснати резки движения, ще ни помогнете извънмерно.

Разбира се – в общ план такова разпределение – на висше, и нисше благо няма, но човешкото аз изживява нещата точно по този начин, особено в момента. От една страна – усещането за мисия, за нещо дълбоко и стойностно, за изключителната планетарна важност на всички практики, изчиствания и вливания на светлина, които правите в момента и от друго – чисто физическото  изживяване, че ви липсват основни части от човешкото щастие, едно от които е домът  – животът с любим човек.

В повечето случаи целта е да се съвместят щастията – и духовното, и земното; и пламъците- близнаци като процес на еволюция, който разбива всичко старо и понякога е безмилостно одиращ и болезнен, и идиличното щастие на любовта, преоткрила себе си в многоцветните пламъци на обединения Аз.

Позволете ни да ви помогнем да превъзмогнете болката от всичкото това себепреодоляване и чакане. Разбира се – вие нищо никога не сте чакали, защото през цялото време сте напредвали, сели сте и сте орали. Но на вашия човешки аз му се струва, че лелее едни мечти, които никога не се сбъдват, че чака на празни ясли, че нищо не се случва – целият този познат репертоар. Ние съчувстваме на тази болка, както и на факта, че минават години в това пречистване – често най-активните и продуктивните ви, от ваша гледна точка.

Нека сега обобщим. Онзи, който върви по пътя на духа, върви по собствена, не колективна логика. Колкото и да е силна човешката логика, както и  инерцията, по която все още се движи физическата ви обвивка, то съображенията на Духа са още по-силни. По пътя на Духа всичко става в съвършения момент. По пътя на Духа – когато сте сели, орали и копали, жънете златно жито. По пътя на Духа – когато сте работили много, напредвате във всяко едно отношение и всичко става все по-многоцветно, мъдро, свежо и всеобхватно. Вие пребивавате в едно космическо безвремие, в което не сте  точно млади и зелени, но не сте и стари и грохнали. Вие сте в разцвета си. Помнете това. Дръжте го колективно като енергия, за да го направите истина.

В момента работят много същества, които синхронизират обстоятелствата така, че да бъдат събрани конкретни двойки в един наистина по-тесен контакт. Времето за това наближава при много избрани. Не изпадайте в еуфорично очакване, но бъдете готови и се заемете още по-сърцато със себе си. Ако искате вашият партньор да излъчва многоцветни енергии и качества, то вие правите ли го? Вие освободихте ли се от най-дълобките си комплекси, повярвахте ли си, усетихте ли се самодостатъчен Майстор на живота си, та да не висите енергийно на другиго? Простихте ли на мъжете, жените в живота си – оправихте ли кармичните си дългове, пречистихте ли негативните влияния на семейството, позволихте ли си да сте успешни, бляскави, красиви, изобилни – точно по вашия си, уникален начин? И ако виждате, че има все още какво да се докосне, то го правете със съзнанието, че могъщи вселенски сили в същото време работят за вас и придвижват плана пламъци-близнаци в нужната посока. Помнете, че дори ако знаете, че нямате физически прероден пламък близнак, то – ако желаете, можете да изпитате същата интензивност със сродна душа. Пламъците-близнаци са поети от самоотвержени души, които са били готови да поемат по-тежката част от товара, но плодовете за всички.

И помнете – във Вселенския тайминг има само един момент за случване на нещата – съвършеният. Ако по преценката на Господарите на Времето и кармата, той е дошъл, не оставяйте човешкият аз да ви подведе с неговата логика, че е твърде рано или твърде късно. Слушайте сърцето. То никога няма да ви излъже.

АЗ СЪМ АА Михаил, заедно с АА Самуел, Богинята Майка на тази вселена ИИсус Христос и Мария Магдалена, майка Мария, Ерос, Афродита, Лакшми, Моргана, Роханна, Шерохан.

Истина October 29, 2019

Posted by ezoterika1 in духовни знания,себеосъзнаване,осъзнат живот, ezoterika, quotes, spirituality.
add a comment

Истина-Уолш

Истинската Същност October 22, 2019

Posted by ezoterika1 in health.
add a comment

Istinska Sy6tnost

Башар October 10, 2019

Posted by ezoterika1 in духовни знания,себеосъзнаване,осъзнат живот, ezoterika.
add a comment

БАШАР1-синхроничност

БАШАР October 8, 2019

Posted by ezoterika1 in духовни знания,себеосъзнаване,осъзнат живот, ezoterika, quotes, society.
add a comment

БАШАР-ОТРИЧАНЕ1

Малка Изповед October 6, 2019

Posted by ezoterika1 in духовни знания,себеосъзнаване,осъзнат живот, esoteric, ezoterika, spirituality.
add a comment

мисълvia Малка Изповед

SOUL FRACTALS: Soul Mates & Twin Flames ~ The Mission — Sacred Connections October 2, 2019

Posted by ezoterika1 in health.
add a comment

ФРАКТАЛИ на ДУШАТА: СРОДНИ ДУШИ и ПЛАМЪЦИ БЛИЗНАЦИ – МИСИЯТА – СВЕЩЕНИ ВРЪЗКИ

“В крайна сметка всички сме ЕДНО. Едно единно поле на съзнанието и творческата сила. ИЗТОЧНИКЪТ Е ВСИЧКО. Ние сме и двете – част от Източника и негови Проявления. Всички сме обединени с Източника. Тъй като ние сме фрактали на ВСИЧКО, това, което върви с много имена …..ИЗТОЧНИК, се стремим да се разширяваме чрез творчество и осъзнаване.Нашите фрактали създават още повече фрактали. Ние се отдалечаваме/отблъскваме, приближаваме/привличаме, обединяваме, създаваме и разширяваме, както сме се ‘договорили”.[…] Пламъците-Близнаци са Вътрешния Пламък,който заискрява,когато се срещнете с другата част от вашата душа,която ще бъде пълно огледало и комплимент за вас,и това ще бъде почувствано енергийно.Енергията не лъже,Веднъж направен Контакта и…трансформацията започва.Душата иска да опознава и експериментира и физически,което единствено може да се случи чрез Божествена Безусловна Любов” За същото говори и Р.Ръд,но по малко по-различен начин,обяснявайки,че Божествената Сила -Кундалини е спираловидна Сила, затова всички живи същества имат сходна базова спираловидна геометрия, позната като фрактална геометрия – себеподобни системи,които са взаимосвързани,но в същото време са напълно уникални.Това са креативни трансформиращи модели и геометрии открити и във връзките на хората.Ето и цитат от него – “Човек винаги има нужда от 2 противоположни полюса,а предстоящата мутация на слънчевия сплит в хората,на практика ще създава един котел,когато 2 такива Полюса се срещнат.Аурите на двамата партньори ще се смесват в този котел на хаотичен принцип и едно ново осъзнаване ще се появява в центъра на слънчевия сплит,посредством един Алхимичен процес.Истинската кулминация на този процес не се случва в зоната на слънчевия сплит,а в Сърцето.Мутацията в слънчевия сплит,в действителност,е равносилна на отварянето на Планетарния център на Сърцето …” Това се случва след приемането на 59-та сянка и обгръщането и’ с Любов,което задейства и Кундалини и 59-та Дарба,сходна с 2-та Дарба и Сидхито- те интуитивно могат да усетят степента на отдаденост или съпротива на другите към великата истина за тяхното Единство.,а 59-та – вибрационно усеща “границите”,защитите и отбраната в другите и има една единствена цел – да ги руши,работейки по този начин за 2-ро Сидхи и Единството.. “

Ultimately, we are all ONE. One unified field of consciousness and creative force. SOURCE IS ALL. We are both a part of Source and we are expressions of Source. We are all united with Source. As we are fractals of the ALL, that which goes by many names – SOURCE – we seek to expand […]

via SOUL FRACTALS: Soul Mates & Twin Flames ~ The Mission — Sacred Connections

%d bloggers like this: