jump to navigation

Значение на Нулата

Нулата е потенциалът на всичко, което някога е било, е и може да бъде.Тя представлява потенциала, енергията на вероятността. Затова нулата е променлива величина, която зависи от комбинацията с другите числа.Нулата премахва всичко ненужно и разкрива решението. Тя улеснява реалността на самия пъзел и много често е активното число./ Източник: Новото разрешение – Крион – книга 10/

Нумерологичното значение на числото 0 (нула) е свързано с обозначаване на безкрайността и безграничността на Битието от една страна и на Нищото (Шунья, Пустотата, Празнотата) – от друга.Нулата е първопричината на всичко съществуващо. Първоизточника, яйцето на Вселената. Чрез 0 се определят универсалността и косполитизма.Следователно,можем да заключим,че Нулата е духовно число,което подпомага числото,с което е в комбинация,давайки му духовен потенциал и от това  как човек ще го използва,дали в положителен-за духовно развитие и осъзнаване или в отрицателен аспект-по чисто материален, примитивен и егоистичен начин ,зависи и решението.Съвсем ясно е,че + ще обогати и даде ,а – ще отнеме.Много хора обвиняват присъствието на Нулата в рождените си дати за нещастия и загуби,но от горното е ясно защо- изборът е наш.

Тълкуване  на Нулата- тя може да бъде истина,духовност,потенциал, празнота, латентност,липса,а също да се превърне в загуба. Само действията ни могат да повлияят да се прояви едното или другото качество на това число.

В зависимост от това в каква комбинация се намира нулата, разбирането й ще бъде различно.

Да допуснем, че цифрата нула се намира в третото число, което отговаря за качествата, дадени на човека по рождение. В зависимост от това в каква комбинация се намира нулата, разбирането й ще бъде различно.

Трето работно число 10 — лидерство (1), основано върху истинската (0) сила на различни качества,  определят даденото лидерство.Най-често проявата в третото число на цифрата 10 означава, че сред предтечите си даденият човек е имал някой с власт, лидер или ръководител, постигнал истинска власт и лидерство над останалите, което се е отразило върху цифрите на неговия потомък. Много е важно да разберем, че само развивайки най-силните си качества, можем да постигнем желана и заслужена позиция, но ако човек се опитва да бъде водач, без същевременно да положи усилия за саморазвитието си, очаква го пълна липса на власт и изобщо на водачество. .

Ако трето число е 20 означава, че на дадения човек му предстои да продължи делото на един от Майсторите, развили учението за енергията (ушу, цигун, йога, айкидо и др.) Такъв човек притежава знание за енергията въз основа на истините, открити от древните Учители. С такъв знак той може да развива способностите си да лекува с ръце, защото с времето и с практиката овладява енергията си, което му позволява да стане добър лечител. Ако се опитва да се отклони от този знак, може да загуби (0) енергията си (2), която изисква по-грижливо и внимателно отношение. Доста често започва да пие и употребява наркотици, защото изгубената енергия трябва да бъде възстановена.

Трето число 30 — в този случай човек има връзка с древното, истинско познание, което трябва да възстанови, усвои и използва в практиката. Това е свързано с факта, че в древността процесът на познание не е приключил или знанието е било изгубено, но е достатъчно важно, за да може човечеството да се откаже от него заради подобна загуба. Природата намира продължител или творец на изгубено то знание.

Ако човек се отказва от поставената пред него задача, очаква го загуба на всичките му знания: той може да се лиши от възможността да се занимава с наука, могат да се появят хора, които да му пречат да го прави или знанията му да бъдат присвоени от други, дори той да няма ни най-малко отношение към тях. Става така, че той ще мисли и ще трупа знания за другите, но няма да успее да създаде свое само по една причина — защото въпросното знание не е древно, което той да е длъжен да довърши или да възстанови.

Трето число 40 — подобно число свидетелства за занимания със спорт, театър, танци, балет или оздравителни системи от Изтока въз основа на усъвършенстване на тялото: ци-гун, ушу, хатха-йога.

Отклоняването от тези цифри е доста опасно, понеже човек може да загуби не само здравето, но и живота си, който зависи от здравето на цялото тяло. За жените отклоняването от подобен набор от цифри може да доведе до проституция, когато жената не само използва тялото си, но и до пълна деградация.

Трето число 50 — занимания с точни науки, логика, интуиция, планиране, икономика, политика, дипломация. Отклоняването от този път води до шантаж, интрига и загуба на логика.

Наличието на цифрата нула в самата рождена дата означава използване на вече готова истина или природните закони в ежедневието. Особено внимание трябва да обръщаме на нулата, която се намира в края на датата (1970, 1990 и т.н.), защото може да означава загуба (0) на цялата основа, която се задава от третото и четвъртото числа.

Наличието на цифрата 0 в първото или второто работно число говори, че на човек му предстои да открие нови закономерности, които са белязани от втората цифра на двузначното число:

10 — да открие начин за постигане на истинско лидерство; 20 — да открие истинска енергия, начини и закони за управляване на енергията;

30 — знания въз основа на нови природни закони; 40 — усъвършенстване на тялото (спорт, танци, театър); 50 — създаване на нови логични закони или закономерности;

60 — превръщане в Майстор, овладяване на занаят или умение;

70 — опознаване на Света, Природата, Вселената, занимания с наука;

80 — добрина и търпимост, издигане на истината на пиедестал; 90 — уникална памет, ясновидство, натрупване на опит./Източник-книгата на А.Ф.Александров/

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Pls,be more sociable and share your mind

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: