jump to navigation

Нумерология с Матрицата на Питагор

numerologyВсеки човек с раждането си получава определена вибрация от числа, която го съпътства до края на живота му. Питагор прави много интересна матрица на базата на математически изчисления и познанията на друиди, египтяни, финикийци и други, свързани с изучаването на човешката природа.Това разбира се,е просто въвеждаща, бърза и повърхностна,но пък достъпна за всеки и забавна  интерпретация.По-задълбоченото анализиране си е цяла наука.

pitagorow-kwadratИ така, тази матрица представлява квадрат с 9 разделения. За да бъде запълнена, е нужна датата на раждане на въпросния човек. И няколко изчисления-ако при изчисляването на работните числа, получим число с нула,не я записваме в матрицата,но я имаме в предвид при анализа.  За да ви бъде максимално ясно, обясненията ще вървят паралелно с пример. Да речем, човек, роден на 29.02.1980.

 

Съберете всички числа от дата на раждане. В случая – 2+9+0+2+1+9+8+0=31 (първо работно число)./В случай,че първото или третото число са едноцифрени, за изчисляване на второто или четвъртото число трябва да събираме всяко от тях с нула, което ще запази правилото за изчисляване./

Съберете цифрите от първото работно число: 3+1= 4 (второ работно число). Ако първото работно число е било едноцифрено, съберете го с 0. Тоест второто работно число ще е като първото.

Третото работно число се получава, като от първото (31) извадите удвоената първа цифра от датата на раждане (29.02.1980 – значи 2)  31-2.2=31-4=27 (трето работно число) – отговаря за качествата, дадени на човека по рождение. 

Съберете цифрите от третото работно число: 2+7=9 (четвърто работно число).

Това е 1-вия начин – записваме на един ред числата от датата на раждане (без нулите- ако получим нула при някои от работните числа,не я записваме в матрицата,но тя ще има особено значение,което може да видите ТУК /  И на втори ред нашите работни числа.

292198
314279

Преди да ги сложим в матрицата, нека ви запознаем с една интересна теория на Питагор. Според него човек живее 15 живота в дадено ниво/измерение/ на земята,след което продължава в друго. И от сбора на числата на втория ред можете да разберете колко пъти сте се прераждали и съответно колко ви остават.

3+1+4+2+7+9=26   2+6=8  В нашия пример човекът има 8 минали живота, значи сега живее деветия. Всеки получен сбор над 14 се свежда до едноцифрено число.За този сбор има доста противоречиви указания-някои препоръчват да се вади сбора и на 2-та реда,а други да се вади общия брой на самите цифри от втория ред – в случая те са 6

 

И след всичките тези изчисления е време на дойдем към най-важната част! Как се попълва матрицата. Начертавате квадрат с 9 празни отделения,като нанасяте съответните на всяко квадратче числа по вертикалните редици.

%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80

В първото квадратче попълвате всички  единици от двата реда числа- в случая те са 2 на брой и ги нанасяме едно до друго. В квадратчето под неговсички двойки. После тройки, четворки и т.н. Забележете, че поредността върви вертикално,както е указано от  квадрата долу, а не хоризонтално. Ето и попълнената матрица от нашия пример.

 292198

314279

 

kwadrat

Ако нямате число за попълване в съответното квадратче, оставате празно място.

 

СКАЛА ЗА ОЦЕНКА НА КВАДРАТЧЕТАТА И ЛИНИИТЕ

1. Цифри НЯМА — означава, че качеството, зададено от цифровото квадратче или линия, е в латентно състояние-не се проявява,но би се проявило при подходяща ситуация или пък вече е отработено .

2. ЕДНА цифра — слабо качество, но същевременно човек, без да го съзнава, се стреми да покаже, че го притежава .

3. ДВЕ цифри — качеството е нормално развито и достатъчно активно при проявяване.

4. ТРИ цифри — качеството има вълнообразен характер, то ту рязко отслабва, ту ненадейно нараства до много висока стойност. Подобно състояние се нарича „екстра“ и то възниква по необходимост,когато външна екстремна ситуация го предизвика.

5. ЧЕТИРИ цифри — много добре развито качество, което е силно, но не е пределно.

6. ПЕТ цифри — максимална сила на качеството, много често тя може да потиска другите характеристики, което да пречи на съответния човек.

7. ШЕСТ И ПОВЕЧЕ цифри — прекомерно развити, претоварване на качеството, когато то рязко отслабва и може да се прояви с пълна сила само при определени условия. Обикновено се разчита като качество, което би се получило, ако от изходното число извадим 5 (пет). На пример: 6 цифри — примерно като 1; 7 цифри — примерно като 2.

И нека видим значенията!

 

Първата клетка отговаря за сила на характера на индивида, воля, власт , високомерие, егоизъм, устременост, единственост, уникалност, божественост,. Ако няма попълнени единици, значи става дума за мекушав човек с липса на воля.

1 – Егоизъм, безволие, постоянен стремеж да показва силен характер, какъвто почти няма.

11 – Човек, който има  нужда от поощрение и признание.

111 – Спокоен характер. Не обича  заповеди, но пък винаги е склонен на нормална дискусия и компромиси.

1111 – Много силен характер, много силна воля. Не го лъжете, защото веднага ще ви хване! Не понася подмазвачи.

11111 – Абсолютен диктатор! Мачка наред, за да постигне целите си.

111111 и повече – Деспот! Тираничен, дори жесток. Но пък за семейството си е готов на всичко.

Втората клетка е отговорна за енергията на саморазвитието на човека,енергия на действието и общуването,двойствеността, напредване към целта, контактност с хората.. Ако липсват двойки, значи тази личност е много приятна, възпитана, добронамерена. С нея се общува лесно и тя не черпи енергия от останалите.

2 – Човек, който избягва стресови ситуации и конфликти.

22 – Много силна енергия! Този човек може да стане лечител.

222 – Също силна и лечебна енергия, но съчетана и с паранормални способности.

2222 и повече – Опасна сила! Тези хора трябва много да внимават, защото са уязвими да тръгнат по лоши, „сатанински“ пътища.

Третата клетка е отговорна за интелекта,интерес към науките, техниката, изобщо към всяко необичайно нещо и към всякакви занимания, независимо от тяхната специфика, любознателност и порядъчност. Ако липсват тройки, това е знак за благоприличие и чистота. Такъв човек стриктно изпълнява всяка дадена задача,но му липсва цялостна връзка със Света и е субективен в мисленето и разбиранията си.При наличието на повече тройки,за да се установи по-конкретната насока на интересите,се разглеждат и Линиите съдържащи цифрата 3: лявата вертикална колона-на самооценката (първа колона, цифрите 1, 2, 3) ,”плътския диагонал”-интимните отношения(диагонал, цифрите 3, 5, 7)  и 3-ия ред на стабилност, навици ..(трети ред- цифрите 3, 6, 9). Най-активни ще бъдат тези заети с най-много по брой числа.Освен това,цифрите 5 и 9 посочват начините или особеностите на опознаване на света. Цифрата 5 отговаря за логиката и интуицията-човек се стреми да опознае света и се интересува от процесите на трансформация в Природата и Вселената,от нови области в науката/броят на 5-те е пропорционален на интереса/ При числото 9, човек повече разчита на натрупаните си знания, които му дават достатъчно пълна картина за това, което е ставало с Природата и Вселената в миналото. Естествено, от миналото могат да се правят прогнози за бъдещето, но подобни хора рядко се интересуват от това, тъй като тяхната цел е да опознаят нещо, което вече се е случило — това са историците, антрополозите и т.н. При наличието на   5 и 9 ,когато  са поне по две,се  позволява поглед в миналото, и в бъдещето еднакво надалеч, което определя хармонията на научното търсене.

3 – Хора с нормален интелект,толерантно мислене. Не биха попречили на никого да постигне целите си. Но това не значи, че непременно биха му помогнали. Не се стремят към абсолютна порядъчност, могат да се подхлъзнат встрани.

33 – Философски ум,добър интелект. Порядъчността за тях е нещо абстрактно. Кой и кога е решил кое е порядъчно?! Склонни са да престъпват закона.

333 или повече –Има голяма жажда за знания.Тя се появява спонтанно,на цикли-ту спада,ту се засилва  Постоянен борец за справедливост! Понякога крайно педантичен.

Четвъртата клетка е отговорна за здравето, красота и телесна сила, човекът като биологична форма,човешка дейност ,интерес към бита и вещите,суета/особено при наличието на две и повече 2-ки в матрицата/.Липсата на четворки казва, че този човек няма силно тяло ,по-податлив  е към различни заболявания и трябва да се стреми към здравословен начин на живот.От друга страна,не е засилен интереса към материалните неща,което да му пречи да се развива в духовно отношение.

4 – Заболяванията идват предимно на стари години.

44 – Здрав и жизнен човек,спортист

444 и повече – Много здраво тяло и много повече енергичност в сравнение с останалите хора.

Петата клетка е отговорна за логика, интуиция, умение за планиране , прогнозиране и оцеляване. Ако няма петици, значи въпросният човек е със затворен канал за общуване с Космоса и вътрешния си глас.

5 – Каналът е отворен, но тези хора не винаги успяват да чуят какво им се подсказва.

55 – Силна интуиция.

555 – Много силна интуиция. Тези хора знаят как да действат и дори предусещат, че нещо се е случило, особено, ако става въпрос за близък човек.

5555 и повече – Разбират света повече от останалите. Наясно са с всеки един природен и духовен процес. Обикновено са и ясновидци.

Шестата клетка е отговорна за склонността на човека към физически труд,изхранването,парите,майсторство, „заземяване“ — оттегляне от науката и изкуството, стремеж на човек да подчинява другиго,с цел облагодетелстване за лична изгода,от което произтича- злоба, смърт, разрушение. Липсата на шестици показва, че въпросната личност хич не си пада по физическия труд, но е длъжна да превъзмогне това и да се труди дори повече от другите.За по-задълбочено значение и анализиране на 6-та »»ТУК

6 – Човек, здраво стъпил на земята. Трудолюбив, но не си пада по ученето.

66 – Ученолюбив и трудолюбив-“Златни ръце”

666 и повече– избягва физическия труд. Този човек се стреми към власт над и облага от хората за собствена изгода.Жаждата за пари и  алчността го водят към разруха.Единствената алтернатива е ,едната 6-ца да премине в 7-ца

Седмата клетка отговаря за успеха,късмета,но единствено като награда и отплата за  изучаването  на света и мирозданието и стремежа към самопознание,развитие и осъзнаване на Цялото, знак на ангела, когато човек може да променя своята и чуждата съдба, ако се стреми да развива и разкрива способностите си,знак на Душата.Ако липсват седмици,човек трудно може да установи връзка с природата, да вникне и разбере   естествения ритъм на нейните цикли. Заради това могат да го спохождат какви ли не неуспехи и трудности и за него да казват, че няма късмет. Този човек ще трябва да ги придобие/7-те/ в следващите животи. Всичко ще постига с много труд и усилия.

7 – може да се впише в природните ритми, но тази връзка е твърде слаба и човек е способен да промени света, но не сам, а чрез други хора, които имат 777 и повече. Казваме, че има малък късмет., Редуват се радости и тревоги. Но като цяло животът е добър.

77 – човек, без сам да го съзнава, е способен да предугажда промените в природата и в самия себе си, така че успява да се нагоди към  обстановката: съществува 7, което е истинско виждане на света и на себе си в него, и 7 — бъдещите промени на света и на собственото ни положение в него или предвиждане за евентуален конфликт с природата и промяна на собствените ни действия според изискванията на природата. За такъв човек казват, че е късметлия, защото е способен да избегне неприятностите. Това обаче е възможно само ако човек се стреми да опознае и изучи света, природата. А ако той е зает с оцеляването и нагаждането си към изискванията на Системата (пари и материални ценности), тогава губи своите 77, които преминават в 66 при загуба на 222/енергия/ или 44/здраве/.

 777 и повече – Внимание!-може не само да предвижда промените в света и да се нагажда към тях, но и да намира обратната връзка между света и човека, да разбира въздействието на човека върху света, защото всяко живо същество е част от света, следователно може да влияе върху природата и мирозданието. Човек с подобен знак в психоматрицата е способен  да променя света и природата положително, да ги прави по-добри и подходящи за живот. Такива хора могат да бъдат наречени „строители на света“, но само ако те изучават и опознават този свят, а не са изгубили своите седмици в гонитба за слава и пари.

Осмата клетка е клетката на отговорността и отдадеността на човека,доброта, правдивост, търпимост/ страдания, изпитания, дълг спрямо родителите и близките, но и измама и  шантаж. Ако липсват осмици, значи въпросната личност не е от най-отговорните или пък е твърде самостоятелна и независима и не обича да я ангажират,но и не ангажира другите.Все пак ,би помогнала в наистина сериозна и критична ситуация.Възможно е и просто да няма нужда да отработва дадените  качества в този живот.

8 – Силно чувство за отговорност. Дори прекалено силно.

88 – Човек, който винаги ще откликне на молба за помощ. Често се раздава за другите и пренебрегва себе си.

888 и повече – Тези хора идват на този свят със специална мисия – да са полезни на останалите. Обикновено имат знания и таланти, които другите не. Те са родени да променят света към по-добро.

 

Деветата е клетката на памет, ясновидство, пророчество, но и докачливост, злопаметност. Отсъствието на деветки означава свободно съзнание. Тези хора са изключително духовни и мъдри.

9 – Добри интелектуални заложби. Този човек най-добре да създаде връзка с някого, който също има само една деветка.

99 – Природно интелигентен човек, но задължително трябва да се посвети на образованието.

999 – Изключително висок интелект. Граничи с гений.

9999 и повече – рядко се среща. Свръх ум, но и тежък характер.

Цифрата 0 — истина,потенциал в латентност, празнота като начин за сливане със света, празнота като липса.

pitagorow-kwadratЗначение на Линиите

Редове

Първи ред (1, 4, 7) — целеустременост, поставяне на цели.

Втори ред (2, 5, 8) — привързаност към семейството, стремеж на човек да има семейство и да живее в него.

Трети ред (3, 6, 9) — стабилност, навици, революционност.

 Колони

Първа колона (1, 2, 3) — самооценка, желание човек да се открои от тълпата.

Втора колона (4, 5, 6) — стремеж към осигуряване  на семейството.

Трета колона (7, 8, 9) —сила на  таланта.

 Диагонали

Възходящ диагонал (3, 5, 7) — плътски, интимни потребности, сила на темперамента в интимната близост.

Низходящ диагонал (1, 5, 9) — духовен- стремеж към духовност (духовно общуване).

Линиите зависят от количествените характеристики на трите цифри.Ако в линията има 3 и повече цифри, тя е „силна“ и може да създаде една допълнителна цифра в едно от цифровите квадратчета, които я изграждат

Нека направим изчисления и да ги запишем по 2-ри начин,който ни позволява да оценим хода на събитията във времето.Например30 юли 1998 година. Трябва да пресметнем четирите допълнителни числа.30 7 1998 — последователността е строга: ден, месец, година. Не може да се дописват допълнителни нули (30 07 1998 е грешно, защото има една излишна нула).

 

1. Изчисляване на първото число.

3+0+7+1+9+9+8=37 — първото число е сума от всички цифри на изписаната дата.

 

2. Изчисляване на второто число.

3+7=10 — второто число се получава от първото.

 

3. Изчисляване на третото число.

37–2×3=37–6=31 — от първото число трябва да извадим удвоената първа цифра.

 

4. Изчисляване на четвъртото число.

3+1=4 — четвъртото число получаваме от третото.

 

Резултатът от изчислението се записва така :

30 7 1998 37 10 314 — този запис ни позволява да оценим хода на събитията във времето.

Разглеждането започва от третото число (31), следва четвъртото число (4) — това са причините, възникнали в миналото.

Преминава се към самата дата (30 7 1998), но тя се разглежда от края, като се започва от цифрата 8 и се минава през всички до цифрата 3. Тези цифри отговарят за настоящето или за хода на събитието в момента на протичането му.

Изследването на датата завършва с първото и второто число (37 10), които показват резултата или последиците от събитието — бъдещето на целия процес. Разглеждането започва от първото число (37) — това са най-близките последици, като използваме знанието си за тях, все още можем да повлияем върху крайния резултат, който е записан във второто число (10).

Всичко казано дотук може да се запише по следния начин:

31 4 — това са причините-развитието им, предизвикали даденото събитие или определили неговия ход в миналото,както и базовите качества за развитие и разгръщане на живота

8991703 — това е ходът на самото събитие в момента на извършването му,ежедневните дейности в живота,които определят развитието на човек

37 10 — това е Мисията,задачата поставена на човек свише,като 3 и 7 са качествата,които той трябва да развие,за да постигне 10- крайната си цел и резултат на живота си.

Стигайки до Мисията в живота ни,стигаме и до числото на Жизнения път или Съдбата ни.За да разберете как се изчислява и значението му »»ТУК

Как да изчислим съдбоносните години в живота си

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Pls,be more sociable and share your mind

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: