jump to navigation

безплатни книги за теглене

1454815_550432425048719_1469282530_nАни Безант-Човекът и неговите тела

Смисълът на живота и как да го изживеем-Галя Йосифова

Смисълът на живота и как да го изживеем-Галя Йосифова

“Духовните закони”-Винсент Гилем-изтегли

human genezis

“Родословието на човека”-Ани Безант

Предговор

Всички учения,които стигат до нас,са благодарение на грижата на  Духовните учители от Йерархията на Бялото братство и Шамбала-отговорни за еволюцията на човечеството.На свой ред,те предават идеите,знанията и задачите си на Теософското общество-теософите,посветили живота си в служба на човечеството.

1)Какво е теософия?-буквално-богомъдрие-наука за Великия творец и баща на всичко,което съществува,а на научен език-Космогенезис.Тъй като,”което е горе,е и долу”,то Космогенезисът е неразделно свързан с Антропогенезиса(създаването на човека). Ние не можем да разберем смисъла на живота,без знанието за Великия от,който сме сътворени…Без разбирането и осъзнаването на връзката си с Универсума,ние се мятаме като листо от вятъра в живота си,с единствена цел материално благополучие,постигане на някаква социална позиция,от която да заявим смешното си малко Его,с чисто егоистични цели/поне за повечето от хората/,което ако достигнем ни прави доволни,но не и истински щастливи.Възможно ли е това да е единствената цел на живота-да трупаме материални ресурси или да се борим единствено да оцеляваме?Не сте ли се запитвали как сме се появили,какво е чудото на Сътворението,както и неговата цел?Или защо възникват проблеми в живота ни,мъката,страданието…смъртта…Какво е смъртта?А любовта ,радостта…много бързо заменени с противоположните чувства?Защо е толкова трудно понякога хората да се разбират?Аз си задавах тези въпроси още от малка,но просто по него време нямаше достъп до необходимите книги в БГ,които да ми дадат разбирането,което имам днес и което ми помага да гледам по различен начин на всичко,което ми се случва и се случва в живота.Наистина мога да се съглася с казаното,”знанието е сила”/разбира се,зависи в каква посока ще бъде използвано/,а “невежеството е най-големия враг” на човек и цялото човечество.

2)Причина за възникването  на Теософията-Следвайки дългия път на еволюция,”младите” и неопитни души все повече са затъвали в материята и физическата форма,губейки връзката  с духовната си и истинска природа.Религиите-изопачени и неразбрани в основата си, в своите противоречия,сблъсъци и непримиримост помежду си,са нанесли още по-голяма вреда на човечеството.Те не са изпълнили Висшия замисъл да просвещават и водят човечеството по пътя на Светлината,а напротив-в жаждата си власт и надмощие/особено Християнската Католическа религия- изопачила древното,истинско знание/е предизвикала разделението му и войните.От това става ясно,защо се е наложило ново,истинско учение,което да обединява хората,да е Всемирно и да ги води по истинския път на Светлината,обратно към “Дома”.Така  се появяват окултните ,езотерични науки,мистериите,както и астрологията…И ако в древността,са разкривали определено знание,адекватно за тогавашното ни ниво на съзнание,то днес ни се подават все повече и повече знания от извора на мъдростта,които да ни покажат връзката с Цялото-Всемира,нашето място и задачата ни в спиралата на Вселенската еволюция,от която сме неразривна част.

 И така…как и откъде сме произлезли,какво означава чудото да си Човек,както и мястото на Човека във Вселенската цялост?-на всички тези въпроси,може да намерите отговор в книгата “Родословието на човека”,написна от една от видните радетелки на Теософската организация- Ани Безант-изтегли книгата

 
 
 


 

 

Comments»

No comments yet — be the first.

Pls,be more sociable and share your mind

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: