jump to navigation

Вашето дърво според датата на раждане

Вече всички знаем,че растенията и дърветата са живи организми.По клоните на дърветата се стича  жизнената енергия-Прана,която ни зарежда,затова и общуването с Природата е толкова полезно .Трябва да знаем обаче,че някои дървета отдават, а други отнемат енергия. Към първите спадат дъбът, борът,
кедърът, а към вторите — трепетликата; някои дървета, като брезата, са неутрални.
Не трябва да  гледаме  на дърветата само като на енергиен източник, а да се научим и  да общуваме с тях.Всички растения имат своеобразен аналог на нервната система — те също
възприемат и чувствуват околния свят.
Преди всичко трябва да открием своето дърво. Как да направим това?  По следния календар:
Как да разберете подходяща ли е за вас в този момент енергията на дървото или не?
Натъркайте ръката си с фолио и се приближете към дървото. Ако
фолиото “тръгне” към него — дървото е ваше, ако прилепне плътно към вас — по-добре не
стойте под него.
Проверката може да се направи и с биолокационна рамка.

Заснемане

“ХАРАКТЕРЪТ” НА НЯКОИ ДЪРВЕТА И ТЕХНИТЕ ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА
БОР. Енергийната му активност е безсистемна. Спи от 4 до 5 часа. Енергията му е
разхвърляна, импулсив-на. Тя помага да се повиши тонусът. Силен антидепре-сант, увеличава
имунитета.
ВЪРБА. Най-активна е от 18 до 21 часа. Контактът с нея успокоява, отпуска, помага за
премахване на главоболието, създава онова настроение, което ви е нужно при изпълнение на
сложна задача.
ТОПОЛА. Приятно ви е до нея. Енергията й е равна, умерена, чиста, помага за
мобилизиране на организма, за психологическата му корекция. Тя е активна между 15 и 18 часа.
ДЪБ. Има мощна енергетика. Но с него може да се работи само в добро психоемоционално
състояние, понеже дъбът стабилизира именно настроението, което ви е обхванало в момента на
установяването на контакт с него. Активното време на дъба е от 21 до 3 часа. Дървото спи между
15 и 17 часа.
ЛИПА. Активното й време е между 2 и 6 часа сутринта, почивката й — между 6 и 8 часа.
Енергията й е силна, мека. Предизвиква усещане за топлина и покой. Помага при потиснатост и
депресия.
ЕЛХА. Това дърво е дестабилизатор. При дълъг контакт може да предизвика главоболие,
нервни сривове, нарушения на функциите на сърдечно-съдовата система. Дървото е постоянно
активно, спи само от 13 до 14 часа. В контакт с него влизайте само когато искате да се избавите
от някакво застойно състояние.
ТРЕПЕТЛИКА. Това е дърво-вампир, пиявица. При дълъг контакт е възможно главоболие,
сънливост, затруднено дишане, гадене, понякога дори и загуба на съзнание. Трепетликата
помага за снемане на възбудата и излишната енергия. Активна е само от 14 до 18 часа.
КЕСТЕН. Активното му време е от 1 до 5 часа. Спи от 7 до 8 часа. Той също е психически
дестабилизатор,но има и положителни свойства. Разкрепостява психиката, събужда фантазията
и интуицията. Енергията на кестена е силна и импулсивна, но при продължителен контакт могат
да възникнат халюцинации. Общуването с него премахва негативният заряд в гео-патогенните зони. За увеличаване на енергията в организма някои учени препоръчват постоянно да носите в
себе си плодове от кестен и с тях периодично да се масажират дланите.Ако сте определили вярно
своето дърво, би трябвало да изпитате симпатия и да се изпълните с доброжелателност към
него. Приближете се към стъблото, почувствувайте биополето му, прегърнете го .Затворете очи.
Почувствувайте корените на своя избраник и движението на соковете от земята към ствола.
Особено ясно се усеща движението на соковете през пролетта. Отъждествете се с дървото и
изпитайте върху себе си неговата възходяща и низходяща енергия.
По този начин ще се освободите от неврози, дребни обиди, грижи и преживявания, ще се
изпълните с вътрешен покой и чистота. При общуването с дървото мъжът трябва да докосва ствола с гръб, с гръбначния стълб или, казано с терминологията на източната медицина, с
меридианата Ду-май; жената — с корем, с меридианата на зачатието Жен-май. След като си
тръгнете, благодарете на дървото, погалете го, проявете към него нежност, както към дете.
Не причинявайте вреда на никое живо същество в природата нито с дума, нито с мисъл
(защото мисълта е бумеранг), нито с действие. Обичайте всички живи същества, растенията,
предметите. Наблюдавайте ги и им се възхищавайте! Ако не умеете радостно да гледате това,
което ви окръжава, и да приемате без огорчения всякакви житейски обстоятелства, ще
заприличате на слепец, който не вижда чудесата на света.
Приемете думите “Обичай природата, защото тя е твоя майка!” не като втръснал лозунг, а
като израз на вашия начин на живот — на щастливия ви живот.
ОМ РАМ!

Виктор Востоков- тибетски Лама и лечител

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Pls,be more sociable and share your mind

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: