jump to navigation

АСТРОЛОНИЯ ХОЛИЗАТИКА

астролония

ЗВЕЗДОДЕЙСТВО ЧРЕЗ ЕДИНЕНИЕ/

/из Словото на Учителяпослание от Елма/

Том I

ПЛАНЕТИ

Древните йерархии са внушили на посветените основите на астрологията. Оттогава е натрупан много опит, но има и много заблуждения. Сега науката и интуицията стигат до нови модели, нов подход. Пред човечеството се открива наново един прозорец към живота – АСТРОЛОНИЯТА. Божествените светове се проектират в планетите, духовните – в домовете, а физическите – в зодиака. Затова ще започнем първо с 12-те планети. Разумно е да се казва: “11 планети плюс Слънцето”. Не отнемайте на Слънцето знак и дом – то си има управление.

слънце

СЛЪНЦЕ

(Хлóя)

         Слънцето е звездата във всяка система, която дава живот. То е представител на йерархията жреци от божественото поле Хлоя. “Хлоя” е термин от божествения език, означаващ “извор на живот”. Затова във всеки хороскоп Слънцето показва какъв точно е изворът на живот за даденото същество или система. Животът е израз на любовта, затова Слънцето показва най-добре какво най-много обичаме и какво ни оживява.

Живот има само там, където престават всички противоречия и се отдаваме на основния си и най-силен импулс. Ето защо, Слънцето се изявява чрез хипофизата. Не пречим ли на хипофизата да изпълнява желанията си, Слънцето ще ни надари със здраве, жизнерадост и дълъг живот. То носи още съзнание за индивидуалността, защото верността на себе си, на основния си вътрешен импулс, поражда вътрешен мир, радост и щастие.

           Обаче планетите не се отнасят винаги хармонично към Слънцето. Това поставя пречки за пълната, спонтанна изява на слънчевия процес и затова животът не може да протича винаги правилно. Преди конкретното тълкуване на тези препятствия обаче има стотици видове благоприятни съчетания, някои от които ще разгледаме по-нататък.Основата на слънчевото влияние е силното желание за живот, но не вегетативен, а цялостен. Неговата особеност във времето е верността на импулса в настоящия момент. Това отличава слънчевите натури, които се отдават мигновено на творческия импулс – да раздават обич, красота и живот. Превръщането на водорода в хелий в слънцата не е нищо друго, освен изява на този мощен импулс. Насочеността навън е основен белег на соларните типове. Те се изхвърлят изцяло, без остатък, в самораздаване. От този подтик те не могат да се освободят никога, докато са под влиянието на Слънцето. Именно затова и стават все по-млади, жизнени и красиви. За слънчев тип е абсурдно да спре вътрешен импулс. Опита ли се, той се пръсва.

жар-птица

Не спирайте слънцата в тяхната спонтанност! Не само че няма нищо да постигнете, но и ще се изгорите. Освен спонтанността, Слънцето носи и постоянен копнеж по творчество. Може да се каже, че всичко сътворено в Битието се дължи на йерархията Хлоя.

           Не мислете, че простотата на това изложение не носи нищо ново. Напротив, това е популярен и точен синтез, необходим за всички. Освен това, тук ще се посочват и имената на живите същности, чрез които вие ще се научите да се свързвате с тях. Това вече излиза извън рамките на обикновената астрология и се равнява с практическата кабала и бялата мáгия.слънчева кабала

Затова помнете, че ако произнасяте името “Хлóя” при изгрев слънце, ще видите в Слънцето събитията, които ви престоят през деня. (На картинката трите примерни символа са заедно и навън от слънцето, за да се виждат, но на практика те се явяват един след друг, при затворени очи, в петното, останало в ретината от слънчевия диск (ако човек не си е поместил погледа през цялото време). За всеки наблюдаващ, тези три символа всеки ден са различни. Това не е дарба само на ясновидците, но го може всеки – просто хората още не знаят как става (б.п.)

          Това не е опитано от всички, а само от учениците на слънчевите култове. При лични аспекти на Слънцето в хороскопа ви, произнасяйте името “Хлоя” с името на съответната планета, съчетани с астроформулите на съответните аспекти, които ще се дадат в тази книга. Постарайте се да ги научите, да ги осмислите и да ги прилагате на дело в живота си. Не мислете, че можете и без астролония, защото религиозният и мистикът могат да се молят с години и да не получат отговор на молитвата си, а астролонът, като знае момента за произнасяне на строго определени астроформули и астромолитви, може да получи отговор мигновено. Този план на астролоническо опериране е бил известен още в древна Индия, Асирия и Египет, но през вековете ключовете са изгубени. Този материал ще поднесе някои древни и някои нови ключове, които са живи и дават резултат.

           Основната дума за Слънцето е “Хлóя”, но има и четири подйерархии: изгревната – “Азúн”, зенитната – “Тот”, залезната – “Сол”, и полунощната – “Нор”. Сега вече знаете как да викате тези йерархии при съответните положения на Слънцето. Хлоя общо дава живот, Азин дава бурен растеж, Тот – творческа изява, Сол – отлив на злото, Нор – връзка с духовете и живота на самото Слънце.

 Това са по-важните сведения. Подробностите – при конкретните тълкувания на Слънцето по домове, знаци и аспекти.

 Астроформула на Слънцето:

Хлóя, Хлóя, Хлóя!

Ман, Ман, Манý!

Отáр, Сат, Сат, Сатвáна!

Живот ми дай, живот да отдам!

 Астромолитва на Слънцето:

Заряща Хлóя, имай милост,

дай ми, дай ми, дай ми светлина и живот,

да служа на теб и на Този, Комуто ти служиш,

защото Слънцето е за всички,

          радостта е за всички,

обичта е за всички!

 Амин.

14.03.1984 г., след 19,00 ч.

ЛУСИН

          Лусúн – планета, най-близка до Слънцето. Лусин не се забелязва лесно от астрономите, защото е малка и я взимат за астероид, но тя играе много важна роля. На първо място, Лусин разпределя слънчевата прана. Това не прави никоя друга планета. Затова, колкото и да ви е странно, Лусин управлява мъжката част на етерното ви тяло, т.е. слънчевата.

            (Любопитно: в древноарменската народна астрономия има име “Лусин” (Լուսին) , но то важи за Земята – б.п.)

Мени с голяма скорост полярността му и така провежда силите на живота. По нямане ефемериди за Лусин, вие не можете да го следите, но принципно трябва да знаете, че такава планета съществува и че слънчевите биоритми (23-дневните) зависят от Лусин. Тази планета се наблюдава от източните астролози и те я имат предвид при изчисленията и тълкуванията си. Носи, преди всичко, жизнена енергия, ентусиазъм и преобразяване на тъканите. Подмяната на клетките с нови се диктува от Лусин, макар и с различни скорости. Мнозина не знаят, че квадратурите на Лусин със Слънцето[15] предизвикват мутации. Това може само Плутон, но в духовен аспект. Разбира се, тези квадратури са извънредно чести и за това мутациите са на клетъчно, а не на оргáнно ниво.

С Лусин трябва да се внимава, защото при негативни аспекти с лоши планети се създават условия, вирусите и бактериите да мутират и да оживяват при променената обстановка. Запомнете : има цикли, при които Слънцето, Луната и Лусин се събират. Пред вас по този начин се явява нова възможност да усилвате жизнената си енергия. Изчислете тези цикли, с начало зимното слънцестоене, но от кои години, ще ви кажа допълнително. Така ще идентифицирате Лусин с един известен астероид.

Преживявайте Лусин със следната

астроформула:

                   Лусúн, Лусин, Зéни Лусин

                   Ретúн, нол, Ретин, лен Лус

                    

                      Астромолитва на Лусин:

Този, който даваш импулс

да живеем активно

и пред който мракът бяга

с всички сили –

не ни изоставяй, ела при нас!

Дай ни ярък живот и сила,

За да искрим от здраве, чистота и енергия!

 Дори и без ефемериди, така вие ще получавате сили от Лусин.

 Астрологически, той действа най-силно в Слънчеви и Марсови часове, както и при положителни Слънчеви и Марсови аспекти – по симпатия.

25.03.1984 г.,

,/ИЗТОЧНИК/

%d bloggers like this: