jump to navigation

Астрология

zodiak

              

Какво е хороскопа и неговото значение?

Хороскопът е уникалния отпечатък на нашата вътрешна вселена.Той е създаден от сложното съчетание на енергиите на различните по природа зодиакални знаци и планетите,взаимодействащи помежду си, в точното време и място на нашето раждане,като символ на цялата, обективна и външна разумна Вселена.Ако приемем,че Вселената е тялото,то главата-Умът,е Великия Творец-Неназовимият,планетните съзвездия-органите,а планетите-жлезите,то ние като човешки същества,сме атомите в тази цялостна и глобална система-атоми,пропити със съзнанието на многообразните аспекти и служещи на цялото.Всъщност нашият живот не е нищо повече от нашата вътрешна вселена проектирана навън-така както Върховният е изразил себе си-своята вътрешна същност,създавайки външната  Вселена и Живот.Това,което е „горе” е и „долу” и това,което е „отвътре” е и отвън”.Така ние като човешки същества не сме изолирани едно от друго-ние сме свързани енергийно и като души сме част от световната душа.Разделението,което се е наложило и,което чувстваме сега,е било част от еволюционния цикъл,за да придобием индивидуална самоосъзнатост за постигане на по-пълноценен опит.Затова всички наши мисли и действия са в постоянна и динамична взаимовръзка с хората около нас,създавайки кармични отношения.Кармата е наш учител,а не наказание,като целта ѝ е да ни прави все по-добри,осъзнати и просветлени,за да можем успешно да се изкачваме по спиралата на еволюцията,заедно с еволюцията и развитието на цялата Вселена в нейното многообразие.Темата е много по-дълбока,тъй като е свързана с Космогенезиса и Антропогенезиса-същността на Цялостния проявен Живот,но за търсещите-има достатъчно издадени езотерични книги,които осветяват този така труден и сложен въпрос,вълнувал хората векове наред.

И така,ние сме енергийни същества,живеещи в  енергийна вселена-всичко е енергия и различни по вид енергийни взаимодействия ,като целта е постоянно разбиране и осъзнаване, трансформация и творчество ,самоосъзнаване и израстване….В разгръщането на този процес,целта е и баланс и хармония.Този баланс и хармония се постигат чрез компенсаторния  механизъм  на отдаването и приемането, положителното и отрицателното, пасивното и активното,  свиването и разширяването,което се символизира от характера на видовете планети,планетните аспекти и характера на зодиакалните знаци. В този смисъл,хороскопът разкрива  в кои зони и как ни въздействат енергиите,както и начините  за постигане на баланс,а от там  и един по-хармоничен живот.Планетните енергии се проявяват всъщност като качества-някои са по-активни от нужното,други по-пасивни или потиснати,някои са латентни или ретроградни(давайки информация за кармата ни в настоящия живот),а други-хармонични,което ни разкрива върху кои наши качества и как да работим-дали да задържаме или освобождаваме,да свиваме или разширяваме,за да постигнем баланс в себе си,а от там и в нашия живот.Така например,енергиите създадени от планетните аспекти  могат да бъдат хармонични,като ни подпомагат,но могат да бъдат и нехармонични,създавайки сблъсък и борба между еднакво активни енергии,което създава конфликт,напрежение и проблеми в съответната част от нас и оттам и в определена зона от нашия живот.Именно  тази конфликтна част е и най-градивната,разкривайки необходимостта от някаква промяна на вътрешно ниво-тя е наш учител.Ние се учим от конфликтите,трудностите,борбата и грешките си.Осъзнавайки това,ние започваме да гледаме на себе си и на хората,на взаимоотношенията си,ситуациите и живота по един нов начин и хороскопът се превръща в ценен указател и наръчник  за по- психологично разбиране,духовна трансформация и израстване. И тъй като това е основната съдба за всички нас,то предсказанията,ако има такива,са просто вероятности в рамките на тази основна съдба.Болшинството от хората все още гледат на хороскопа като на врачуване,вълнувайки се и очаквайки най-вече предсказанията,неразбирайки,че събитията в живота са само следствие и огледално отражение на собствените им мисли и разбирания и много по-важно е да осъзнаят това и да работят върху самите себе си(това става чрез четене и изследване на езотерика,самонаблюдение,самокритика и желание за осъзнаване и промяна) Всъщност,хороскопът има много по-дълбоко значение,защото може да даде необходимия „лек” за истинската първопричина на „болестта”,ако мога така да се изразя.На известно ниво ние наистина сме болни и събитията,ситуациите,трудностите и проблемите,са просто начина на болестта да  привлече вниманието ни към себе си,а желанието за изследователство,желанието за експериментиране и  трансформация,опитът и мъдростта,които събираме  по житейския ни път,са лекарството за нея.Ние сме съ-творци на Великия Творец  и постоянно развивайки се и осъзнавайки връзката между себе си и Универсума,можем да преобразим и сътворим вътрешната си вселена,така че да постигнем проекцията на един физически живот-нашата външна вселена,изпълнен с радост,щастие и изобилие.

Алегория за 12-те зодиакални знака

 

Comments»

No comments yet — be the first.

Pls,be more sociable and share your mind

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: